Yukarı Çık

Eğitimler

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince;

1. Genel Konular

2. Sağlık Konuları

3. Teknik konular

İlkyardım Eğitimleri

Ülkemizde ilk yardım bilincinin yerleşmesi ve gelişmesi amacıyla, devlet tarafından tüm kurum ve kuruluşlara getirilen zorunluluk ile ilk yardım eğitimlerinin verilmesi sağlanmaktadır. Mevzuata göre, işyerlerinde her yirmi kişide bir kişi ilk yardımcı olmalıdır. Bu oran tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflara yer alan işyerleri için her on kişide bir kişidir. 

Acil Durum ve Yangın Eğitimleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin B Bendi, “İşveren ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğini” belirtmektedir.