Yukarı Çık

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işletmelere önemli yükümlülükler getirmiştir. 

İSG İhmalleri sebebiyle yaşanabilecek iş kazaları ve oluşabilecek meslek hastalıkları sonucu maddi ve manevi zarar ve tazminatların firmalara maliyetleri, İSG Hizmeti alma bedellerinin yanında çok çok yüksek olmaktadır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri tarafından yapılacak teftişlerde bahsedilen sorumlulukları yerine getirmeyen işverenlere çok yüksek miktarlarda para cezaları kesilmektedir. 

İSG Kanunu YükümlülükleriPara Cezaları
İSG Risk Değerlendirmesi3.361 TL, Her Ay İçin + 5.041 TL
Acil Durum Planı1.120 TL, Her Ay İçin + 1.120 TL
Çalışanların Temel İSG Eğitimleri1.120 TL Her Çalışan İçin
Çalışanlar İçin Sağlık Raporları1.120 TL Her Çalışan İçin
İş Güvenliği Uzmanı İle Anlaşmama5.601 TL, Her Ay İçin + 5.601 TL
İşyeri Hekimi İle Anlaşmama5.601 TL, Her Ay İçin + 5.601 TL